Секс и бутилкаИзобщо не можеше да се съсредоточи. Абсурдно беше да плати целия наем, по-скоро щеше да се изнесе. Да се изнесе ама къде да отиде?

Ама къде ще намери съквартирант — та кой друг ще се забие в тази дупка, а и е секс и бутилка далеч от Университета. Матрицата, която има само единици по главния диагонал се нарича матрица на единтитета, тъй като не променя компонентите на вектора при умножение. Секс и бутилка елементи на последните три реда се установяват с обратните по знак стойности на транслационните елементи.

Входната врата изскърца и се отвори с трясък. Живко се надигна и погледна през прозорчето. Това момиче не разбра ли, че Кольо вече не живее тук. Първият път се примоли, не знаела, остави я да спи и на сутринта просто изчезна заедно с двадесетачка от бюрото му.

Вторият път просто я завари да спи в леглото на Кольо бившето легло на Кольо. На сутринта имаха сериозен разговор, при който тя обеща, че ще се обади на вероятно вече бившия си приятел и ще ходи на него да досажда. И за да разсее всякакво съмнение носеше бутилка вино в ръка. Живко погледна към часовника — вече наближаваше десет. В десет сутринта това момиче вече се е нафиркало до козирката? По-скоро пие от снощи и едва сега се прибира. Живко изгледа полуголата блондинка, която неуверено напредваше по пътеката към квартирата му.

Имаше хубави дълги крака. В интерес на истината беше доста хубавичка. Почти толкова, колкото и тъпичка. Беше се облякла като уличница, или по-скоро се беше съблякла. Голият й корем гъвкаво се извиваше при опитите й да запази равновесие. Беше увила ризата си около гърдите и се получаваше някаква странна препаска, която можеше да бъде секси ако секс и бутилка беше цялостният й нетрезв вид.

Входната секс и бутилка на квартирата му с трясък се отвори и зад малкото антре се появи обърканата физиономия на…. Какво да я прави сега? Като секс и бутилка гледаше ще й трябват поне десет часа за да се свести. Ако опита да я изкара навън кой знае какви глупости може да направи. Живко стана и отиде до мивката. Наля си чаша вода и бавно отпи. Това трябваше да спре секс и бутилка завинаги. Обърна се и решително изгледа момичето.

Секс и бутилка

Тя кротко спеше на леглото. Краката й бяха леко разкрачени и откриваха приятна гледка към бикините й. Доста хубави и дълги крака.

Секс и бутилка

Живко отпи още една глътка. Погледът му се плъзна секс и бутилка стегнатото коремче на момичето. После по добре оформения пъп. Нагоре по корема към гърдите. От дишането й гърдите леко се повдигаха и спускаха. Живко се приближи, остави чашата на бюрото си секс и бутилка се наведе над момичето.

Взе бутилката и я извади от ръката й. Тя не се съпротивляваше.

Секс и бутилка

Дори вероятно не разбра какво става. Дори можеше да мине за хубава. Къде ли я секс и бутилка забърсал Кольо? Живко се наведе над нея.

Като изключим вонята на алкохол долавяше лек аромат на парфюм. Ако не беше такава досадница можеше да е сладурана. Живко приседна до нея на леглото и се зачуди какво да я прави. Огледа секс и бутилка за одеяло. Все пак не можеше да я остави да спи така — в квартирата нощем ставаше доста хладничко. Вероника кротко спеше върху единствената излишна завивка. Живко се зачуди дали да не я издърпа изпод нея за да я завие.

После се отказа и приседна до момичето на леглото.

Секс и бутилка

Загледа се в краката й. Гладки, дълги, секс и бутилка секси. Усети как тялото му започна все по-малко и по-малко да се интересува от бъдещия изпит и цифровите модели за релефа и много повече се интересуваше от релефа на гърдите на момичето до. Пресегна се и я побутна по бедрото. Плъзна ръка по гладката й секс и бутилка.

Как ги ловеше Кольо все такива мацки? Направо му се лепяха като мухи на мед.

Секс и бутилка

Живко погали крака на момичето и усети, че се възбужда. У него бавно започна да се оформя една идея. После похотливото му съзнание бързо започна да я угоява с перверзни фантазии и помисли идеята от мъниче започна да се оформя в перверзен план. Отиде до мивката и се наплиска с вода. Изтри ръце в хавлията и попипа пениса си. секс и бутилка

Секс и бутилка

Беше станал като камък. Опита се да мисли за друго. За цифровите модели на формите на гърдите на … Глупости! Цифровите модели на релефа! Ами какъв модел да използва за да секс и бутилка да речем един път между едно поле с венерини хълмове. Завъртя поглед към момичето. Тя все така спеше в несвяст. Краката й бяха примамливо разтворени. Ризката й все още стоеше вързана около гърдите вече без да ги придържа и практически почти без да прикрива сутиена.

Живко се изпълни секс и бутилка решителност.

Секс и бутилка

Приближи се до момичето и я бутна по коляното. Живко се наведе и я разтресе за рамото. Просто се опита да бъде настоятелен. Тя изобщо не реагира. Той се опита да я изправи. Хвана двете й ръце и дръпна към себе си. За пръв секс и бутилка успя да предизвика някакво измучаване в знак на протест.

Секс и бутилка

Съжали я и я пусна да легне. Главата й се изкриви неестествено. Приближи се и внимателно намести главата й. Имаше хубава руса коса. Доколкото можеше да определи беше секс и бутилка. Поне не забеляза издайническите небоядисани краища в дъното. И веждите й миглите й бяха светли….

Наведе се и внимателно развърза възела, който пристягаше гърдите. Разтвори ризата и се зае да претърсва джобовете. Лична карта един брой, две банкноти по два лева.

Адресът по лична карта беше в Камено където и да беше това. Живко секс и бутилка можеше да откъсне очи от сутиена на момичето. Черен като бикините й, той обхващаше бюста на момичето. Сутиените обаче работят с секс и бутилка — когато тялото е изправено те вършат перфектна работа е. Гърдите на момичето бяха заели своя собствена форма, без да се съобразяват с дизайна на сутиена и почти бяха напуснали чашките му.

Живко почти виждаше ареолата.

Еще смотрят:

© 2018 buklya.info